Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?
ROZUMIEM
Menu Content/Inhalt
Strona główna

Działalność

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie konieczności zapewnienia szczepień pracownikom Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Magdalena Kardasz   
25.02.2019.

Wydział Zdrowia Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego w Bydgoszczy na prośbę Głównego Inspektora Sanitarnego przedstawia poniżej informację przesłaną przez ww. organ.

„Mając na uwadze niepokojący fakt wzrostu liczby przypadków odry i grypy w Polsce, Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS) podejmuje intensywne działania mające na celu jak najszybsze przerwanie transmisji wirusów w pojawiających się ogniskach, upowszechnianie wiedzy na temat szczepień, a także zachęcanie do szczepienia się.  

Zmieniony ( 25.02.2019. )
Czytaj całość
 
Lekarze i lekarze dentyści-postępowanie kwalifikacyjne 1-31 marca 2019 r. Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Magdalena Kardasz   
12.02.2019.

Wydział Zdrowia - Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego przypomina, że wnioski o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego w wybranej dziedzinie medycyny należy składać w terminie 
do dnia 28 lutego 2019 r. 

Elektroniczny wniosek o rozpoczęcie specjalizacji należy złożyć za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) pod adresem: https://smk.ezdrowie.gov.pl

Szczegółowe informacje dotyczące obsługi sytemu SMK dostępne są na stronie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. 
Zmieniony ( 12.02.2019. )
 
Postępowanie kwalifikacyjne 1-31 marca 2019 r. - liczba miejsc szkoleniowych Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Magdalena Kardasz   
12.02.2019.

Liczba przyznanych miejsc rezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 marca 2019 r.  
(woj. kujawsko-pomorskie)  

Liczba miejsc w pozostałych województwach dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia.

Liczba przyznanych miejsc pozarezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, kktórzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 marca 2019 r. 

(woj. kujawsko-pomorskie)  
Zmieniony ( 12.02.2019. )
 
Postępowanie kwalifikacyjne 1-31 marca 2019 r. - wykaz wolnych miejsc szkoleniowych Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Magdalena Kardasz   
12.02.2019.
Wykaz wolnych miejsc szkoleniowych w jednostkach organizacyjnych  uprawnionych do prowadzenia specjalizacji w poszczególnych dziedzinach medycyny na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
stan na dzień 07.02.2019 r.
 
Zmieniony ( 12.02.2019. )
 
Lekarski Egzamin Końcowy Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Magdalena Kardasz   
12.02.2019.

Wydział Zdrowia – Kujawsko - Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego uprzejmie informuje, że 
LEKARSKI EGZAMIN KOŃCOWY odbędzie się w dniu

16 lutego 2019 r. (sobota) o godz. 11.00 w  niżej wymienionej sali:

Sala A i B /Budynek A/ Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, UMK w Toruniu, ul. Jagiellońska 13 w Bydgoszczy.  

Czas trwania egzaminu wynosi 4 godziny. Sposób przeprowadzenia egzaminu jest ściśle określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1877) oraz Regulaminie Porządkowym Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego opublikowanym na stronie internetowej Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi – www.cem.edu.pl 

Zmieniony ( 12.02.2019. )
 
Sprawozdawczość finansowa w 2019 r. Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Magdalena Kardasz   
07.01.2019.

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2017 r. poz. 1845 ze zm.) przepisem art. 23 ust. 2 pkt 4 nakłada obowiązek sprawozdawczy w zakresie danych o sytuacji ekonomiczno-finansowej na podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2-4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U z 2018 r. poz. 2190 ze zm.), tj. działające w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jednostek budżetowych, instytutów badawczych oraz spółek kapitałowych utworzonych przez Skarb Państwa, jednostkę samorządu terytorialnego lub uczelnię medyczną albo do której podmioty te przystąpiły na podstawie art. 6 ust. 8 ustawy o działalności leczniczej i w której łączny ich udział wynosi co najmniej 51% kapitału zakładowego.

Zmieniony ( 10.01.2019. )
Czytaj całość
 
Sprawozdawczość statystyczna z zakresu ochrony zdrowia za rok 2018 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Magdalena Kardasz   
04.01.2019.
Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 997 ze zm.) oraz coroczny program badań statystycznych statystyki publicznej w części "zdrowie i ochrona zdrowia", nakładają na wszystkie podmioty wykonujące działalność leczniczą obowiązek statystyczny polegający na sporządzeniu i przekazaniu sprawozdań statystycznych na formularzach sprawozdawczych do badań statystycznych prowadzonych m.in. przez Ministra Zdrowia (sprawozdania o symbolu MZ). 
 
Udział w badaniach statystycznych jest obowiązkowy. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej podmioty określone w programie badań statystycznych są obowiązane do udzielenia i przekazania prowadzącemu badanie pełnych, zgodnych ze stanem faktycznym, rzetelnych i wyczerpujących danych, zgodnie ze szczegółowym zakresem, w formie, postaci i terminach określonych w tym programie. Za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie obowiązku statystycznego w art. 56-58 wym. ustawy przewidziane zostały sankcje karne. 
Zmieniony ( 21.03.2019. )
Czytaj całość
 
Priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2019-2021 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Magdalena Kardasz   
03.01.2019.

W związku z opublikowaniem przez Ministerstwo Zdrowia nowej regionalnej mapy potrzeb zdrowotnych dla województwa kujawsko-pomorskiego Wojewoda Kujawsko-Pomorski w porozumieniu z Kujawsko-Pomorską Radą ds. Potrzeb Zdrowotnych ustalił priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2019-2021. 

Zmieniony ( 03.01.2019. )
Czytaj całość
 
Postępowanie kwalifikacyjne 1-31 października 2018 r. - dodatkowe miejsca szkoleniowe Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Magdalena Kardasz   
28.12.2018.

Lista lekarzy i lekarzy dentystów, którym przyznano dodatkowe miejsca szkoleniowe w trybie pozarezydenckim zgodnie z art. 16e. ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2018 r., poz. 617 ze zm.) na podstawie przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego w terminie 1-31 października 2018 r. 

Zmieniony ( 28.12.2018. )
 
Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami w szkołach w roku szkolnym 2017/2018 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Magdalena Kardasz   
19.12.2018.
Zmieniony ( 19.12.2018. )
 
BIULETYN STATYSTYCZNY. Ochrona zdrowia w województwie kujawsko-pomorskim w 2017 roku Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Magdalena Kardasz   
22.11.2018.
Nowe opracowanie w sekcji Statystyka i analizy->Opracowania->Biuletyn statystyczny"BIULETYN STATYSTYCZNY. Ochrona zdrowia w województwie kujawsko-pomorskim w 2017 roku".
Zmieniony ( 10.12.2018. )
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 12 z 195
designed by www.madeyourweb.com